بی تفاوت نیستیم، رضایت شما خواسته ماست

شرکت فناوری اطلاعات نوآوران ویرا سپهر

بی تفاوت نیستیم رضایت شما خواسته ماست!!

سامانه مدیریت مراکز فرهنگی دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان

سامانه مدیریت مراکز فرهنگی دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان

سامانه پرتال سازمانی رواق با هدف حذف سیستم کاغذی و سنتی در روند انجام فعالیت بین دبیرخانه کانونهای مساجد استان اصفهان با حدود 1800 مرکز ثبت شده فعلی راه اندازی ...
بیشتر