بی تفاوت نیستیم، رضایت شما خواسته ماست

شرکت فناوری اطلاعات نوآوران ویرا سپهر

بی تفاوت نیستیم رضایت شما خواسته ماست!!

زمان ارسال: 1396/6/8 16:41

سامانه مدیریت مراکز فرهنگی دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان


سامانه پرتال سازمانی رواق با هدف حذف سیستم کاغذی و سنتی در روند انجام فعالیت بین دبیرخانه کانونهای مساجد استان اصفهان با حدود 1800 مرکز ثبت شده فعلی راه اندازی شد.

 

 

سامانه مدیریت مراکز فرهنگی دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان

دسته بندی:: پروژه های ما /

سامانه پرتال سازمانی رواق با هدف حذف سیستم کاغذی و سنتی در روند انجام فعالیت بین دبیرخانه کانونهای مساجد استان اصفهان با حدود 1800 مرکز ثبت شده فعلی راه اندازی شد.

از قابلیت های کلیدی این سامانه می توان به دریافت گزارشات مراکز به همراه امتیاز دهی توسط کارشناسان، ثبت اطلاعات تشکیلاتی مراکز و گزارش های مالی اشاره نمود.

نشانی: www.ravaghreport.ir