Loading...

فضا تماما ستاره‌های چشمکزن خوشحال نیست. نماهای خوف‌انگیزی هم در تاریکی فضا به شکل سحابیهای شبح‌وار، لکه‌های خورشیدی و ماه دور که به نظر می‌رسد یک ستاره مرده باشد دیده می‌شوند.
در این گزارش تصویری ایتنا به نقل از cnet نگاهی به گزیده‌ای از این دست تصاویر خواهیم داشت.