سیستم اطلاعاتی چیست؟

سیستم اطلاعاتی چیست؟

موضوعات: فناوری و اطلاعات /

یک سیستم اطلاعاتی از نظر فنی می توان به صورت مجموعه ای از مولفه های وابسته به هم تعریف کرد که اطلاعات را به منظور پشتیبانی  از تصمیم گیری و کنترل در سازمان، گردآوری (بازیابی)، پردازش، ذخیره و توزیع می کنند.

سیستم های اطلاعاتی علاوه بر پشتیبانی از تصمیم گیری، هماهنگی و کنترل، به مدیران  و کارمندان نیز کمک می کنند تا مسائل را تحلیل کنند، موضوعات پیچیده را مصور سازی (مدل سازی) کنند و محصولات جدید ایجاد نمایند. سیستم های اطلاعاتی، حاول اطلاعاتی در مورد افراد، مکان ها و اشيا مهم درون سازمان و یا محیط پیرامون آن جریان هایی از واقعیات خام هستند  که رویداد های رخ داده در سازمان یا محیط فیزیکی پیرامون را پیش از آن که سازماندهی  شده و در قالبی قابل فهم و سودمند در آینده توصیف می کنند.


تاریخ انتشار: 04 دی 1397

0 نظر

دیدگاه ها

  • هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید...